سیب

سیب

سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.

شرایط خاک:

درختان سیب به شرایط مرطوب و کمی هوا مقاومت بیشتری دارند.بافت خاک و قابل نفوذ بودن آن به هوا ارتباط مستقیم با کیفیت دارد.به همین جهت خاکهای شنی- رسی یا رس- شنی را به خاکهای سنگین رسی یا زیاد سبک سنگلاخی و شنی ترجیح می دهند.

فواصل کاشت:

فاصله نهال‌ها بر روی ردیف‌ها بر حسب نوع پایه متغیر است، ولی در بین ردیف‌ها رعایت فاصله ۳ متر بین الزامی است.

آفات:

کرم سفید ریشه:

کرم سفید ریشه از ریشه‌ها تغذیه میکنند. لارو سنین بالا به درختان حمله کرده و ریشه ها را قطع می‌کند و درخت ناگهان خشک می‌شوند.

شته مومی سیب:

بیشترین خسارت آفت روی سرشاخه‌ها است ولی زمستان گذارانی آن روی ریشه‌ها نزدیک سطح خاک است و تا حدودی فعالیت خود را از آنجا شروع می‌کند.

کرم خراط:

لارو سن اول پس از خروج از تخم از محل اتصال دمبرگ به شاخه و شاخه‌های نازک به قطر ۲ تا ۴ میلی متر وارد شاخه‌ها می‌شوند.

سوسک شاخک بلند:

لاروهـای آفـت چوبخـوار بـوده و داخـل سرشـاخه هـا و تنه های جوان میزبان فعالیت میکنند.

شپشک واوی سیب:

پوره‌های روی میوه اکثرا نر بوده و تقریبا پوره های روی برگ‌ها ماده هستند.

شپشک نخودی:

شاخه‌های آلوده به تدریج خشک می‌شوند. تغذیه حشره از میزبان با ترشح شیره فراوان همر اه است، به نحوی که باعث آغشته شـدن شاخه‌ها و برگ‌های تحتانی درخت شده و به این ترتیـب اخـتلال تنفسی را باعث می‌شود.

شته سبز سیب:

آفت با قطعات دهانی مکنده خـود شـیره گیـاهی را مـی مکـد و باعث توقف یـا کنـد شـدن رشـد در سرشـاخه هـا مـی شـود .

لیسه سیب:

این لاروها پس از مختصری تغذیه و یکبار تغییر جلـد از داخـل پارانــشیم بــرگ خــارج شــده و بــه طــور دســته جمعــی از بافت‌های بین رگبرگ‌های برگهای میزبان تغذیه می‌کند.

مینوز لکه گرد سیب :

این آفت پروانه کوچکی با بال‌های خاکستری روشن و نیمه انتهایی دارای نقش و نگارهای سیاه و نارنجی است. آفــت زمــستان را بــه صــورت شــفیره داخــل پیلــه‌هــای ســفیدرنگ و در جاهــای مختلــف مثــل زیــر پوســتک تنــه و شاخه میزبان، لای خاک و کلوخ و حتی ناحیه گل گاه میوه سیب سپری می‌کند.

کنه قرمز اروپایی :

تخم‌های زمستان گذران در بهار و پـس از بـاز شـدن برگهـا و قبل از شکوفه تفریخ شده و لاروهـای آفـت کـه سـه جفت پا دارند خارج می شوند و از همان ابتدا شـروع بـه تغذیـه از برگ می‌کنند.  در اثـر تغذیه از شیره گیاهی و نفوذ هوا تغییر رنگ در آنها پدید می‌آید.

کرم سیب:

آفـت کلیـدی و در حقیقـت وضـعیت آن محـور کنترل آفات سیب است.

زنجره مو:

خسارت عمده این آفت بوسیله پوره‌ها ایجاد می‌شود .

کود دهی سیب :

درختان سیب از بیشتر موادغذایی استفاده می کنند.اما مهمترین آن پتاسیم وکلسیم می باشد.

فسفر را هنگام کاشت اضافه می کنند.پتاسیم برای سایز، رنگ و طعم مطلوب میوه لازم می باشد و در بهار از سرمازدگی درختان جلوگیری می نماید.کلسیم باعث استحکام وکیفیت میوه می گردد.

کمبود بر در سیب به صورت سیاه شدن وسط سیب و بد شکلی میوه و چوب پنبه ای شدن بافت و پوست میوه و ترک خوردن تنه درخت می باشد.پتاسیم باعث جذب بهتر کلسیم می گردد.

در هنگام رسیدن میوه ها، سیب هایی که کوچک و ضعیف هستند را بپیچید تا باقی میوه ها به خوبی رشد کنند و کامل رسیده شوند.

سیب ها باید در دمایی بین ۰ تا ۷ درجه ی سانتی گراد نگهداری شوند. سیب ها در دمای مذکور، تا شش ماه سالم خواهند ماند.

ازجمله کودهایی که در شرکت سازه های یاد نگار (سینکو) تولید می شوند و می توان برای  سیب  مورد استفاده قرار داد.

استات کلسیم ،پستافرت(ضدیخ) ،سولفات پتاسیم،استات پتاسیم، کلسیم مایع، باتوجه به اینکه  کود کامل NPK دارای ریز مغذی  می باشند پیشنهاد می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *