استات کلسیم پودری

گروه : کود های شیمیایی

شماره پروانه بهره برداری : ۵۹۹۹۳

وزن خالص : ۱۰ کیلوگرم
مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : کلسیم و استات

توضیحات فنی

شکل ظاهر ی کلسیم استات جامد یک ماده رطوبتی، جرم و جذب کننده سفید با بوی اسیدی استیک است و فرم آن پودری است. کلسیم استات، با فرمول شیمیایی Ca (C2H3O2) 2، یک نمک کلسیم اسید استیک است که یک نمک رنگی سفید است که به سرعت در آب حل می شود و در محصولات نانوایی، پودینگ آماده و خمیر کیک مصرف می شود.

تجزیه تضمین شده

Ca : 18%
Cao : 25%