مشخصات

گروه : کود های شیمیایی

شماره پروانه بهره برداری : ۵۹۹۹۳

وزن خالص:۲۵ گیلوگرم

ترکیبات : پتاسم محلول، سولفات محلول، کلر محلول

توضیحات فنی

این محصول حاوی دوعنصر ضروری پتاسیم وگوگردبرای رشد گیاهان است که در صنایع مختلفی مانند کشاورزی به عنوان کودمورداستفاده قرارمی گیرند و کاملا محلول در آب می باشد. ازاین ترکیب به دلیل حلالیت بالایی که دارد می توان درزمان قبل ازکاشت محصوالت زراعی و یا همراه باکود اوره استفاده نمود. ازاین کود درکشت های غلات و سیب زمینی استفاده بیشتری می شود. سولفات پتاسیم منبع عالی پتاسیم برای تغذیه گیاهان است.سولفات پتاسیم منبع مهمی از S نیزداردکه گیاهان برای سنتزپروتئین وعملکردآنزیم ها به آن نیازدارند.مانند پتاسیم، گوگردنیزمی تواند برای رشد کافی گیاه بسیار موردنیازباشد.پتاسیم دارای تحرک بسیاری در گیاهان بوده و کمبود پتاسیم موجب خشکیدگی سرشاخه درختان، پوکی میوه های آجیلی و دانه غلات شده و کاهش آن باعث ضعف گیاه در برابر بیماری ها، آفات و تنش های محیطی نظیر خشکی و سرما می گردد.

دستور العمل مصرف

غلات و دانه های روغنی:۴ تا ۷ کیلو در هکتار در مرحله خوشه دهی

گلخانه ها و گیاهان زینتی:۴ تا۷ کیلو در هکتار همزمان با گلدهی محصول

درختان میوه و مرکبات:۴ تا ۷ کیلو در هکتار همزمان با گلدهی و رشد میوه

تجزیه تضمین شده

پتاسیم محلول ذر آب(k2O):50%

گوگرد محلول بر حسب(S):18%
حداکثر رطوبت:۱٫۵%
حداقل حلالیت:۱۲۰ گرم در لیتر