نوشته‌ها

خیار

/
خیار خیار با نام علمی Cucumis sativus از خانواده کدوئیان می…

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

سویا

/
سویا سویا با نام علمی Glycine maxمی باشد.اين گياه يک‌ساله، دولپه و علف…

گلابی

/
گلابی گلابی با نام علمی pyrus communis می باشد.گل ها همزمان با…