نوشته‌ها

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

هلو

/
هلو: هلو با نام علمی Prunus persica می باشد که گیاهی از خانواده …

گردو

/
گردو با نام علمی Juglans و از خانواده راش سانان می باشد.گردو درختی یک  پایه دارای برگ های مرکب از برگچه های  فرد و بزرگ تشکیل گردیده است.

برنج

/
برنج: برنج گیاهی است از خانواده غلات با نام علمی Oryza sativa که …
Chemical fertilisers

کود سولفات روی

/
  اهمیت عنصر روی عنصر روی برای فعالیت های آنزیمی ، تو…
Citrus

نقش سولفات روی بر مرکبات

/
  منابع مختلفی می توانند در صورت لزوم روی را تأمین کنند. …

نمونه کارها

سولفات روی

مشخصات سولفات روی   گروه : کودهای شیمیایی …