نوشته‌ها

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

گردو

/
گردو با نام علمی Juglans و از خانواده راش سانان می باشد.گردو درختی یک  پایه دارای برگ های مرکب از برگچه های  فرد و بزرگ تشکیل گردیده است.
C:\Users\sinco new\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\کمبود-بُر.jpg

نقش مواد مغذی در درختان پسته

/
    نقش نیتروژن در رشد درخت پسته رشد و بارو…

نمونه کارها

سولفات منیزیم

مشخصات گروه : کود های شیمیایی شماره پروانه بهره برداری : 58377 …