نوشته‌ها

Fertilize kiwi trees

کوددهی درختان کیوی

/
دستورالعمل کوددهی درختان کیوی : کیوی گیاهی است از گروه گیاهان گلدا…

نقش عناصر غذايی پر مصرف در زراعت پياز

/
 عناصر غذايي پر مصرف در زراعت پياز نيتروژن نیتروژن عنصری است که برای تولید اقتصادی پیاز ضرور…
ذرت

بررسی و تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در منطقه گیلان

/
بررسی و تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای د…

نمونه کارها

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم گروه : کود های شیمیایی شماره پروانه بهره برداری : 59993 وزن…

نیترات روی

نیترات روی گروه : کود های شیمیایی شماره پروانه بهره برداری : 59993 وز…

نیترات مس

نیترات مس گروه : کود های شیمیایی شماره پروانه بهره برداری : 59993 …