نوشته‌ها

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

سیب زمینی

/
سیب زمینی : سیب زمینی با نام علمیsolanum tuberosum یکی از گیاهان …