نوشته‌ها

خرما

/
خرما خرما با نام علمی Phoenix dactylifera،گیاهی تک لپه ای و بومی مناطق…

برنج

/
برنج: برنج گیاهی است از خانواده غلات با نام علمی Oryza sativa که …