کمبود عناصر در گیاهان

/
N_نیتروژن: کمبود نیتروژن باعث کمرنگ شدن برگ‌های مسن و سپس زرد ش…

گیلاس

/
گیلاس: گیلاس را می‌توان با تأخیر، یعنی در فصل بهار کود دهی کر…