روی نیتروژنه گرانوله

مشخصات

گروه : کود آلی

وزن خالص : ۱ لیتر

مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید

ترکیبات : سولفات روی و اوره

 

توضیحات فنی:

روی نیتروژنه گرانوله محتوی عناصر نیتروژنه و روی به فرم کاملا محلول در آب است که قابل مصرف به صورت خاکی و سیستم های آبیاری تحت فشار است.این کود بدون سدیم و کلر می باشد .عنصر روی برای ساخت هورمون های رشد، کلروفیل و کربوهیدرات مورد نیاز است.با تامین روی مورد نیاز گیاه، وزن خشک گیاه و همچنین مقدار پروتئین افزایش می یابد و گیاه در مقابل تنش های محیطی مقاوم تر خواهد شد. نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی گیاه و افزایش میوه دهی می گردد.نیتروژن باعث افزایش شادابی برگ و میوه می شود.

علائم کمبود نیتروژن:

  • افزایش برگ های زرد مخصوصا برگ های پیر در قسمت پایین گیاه
  • افزایش برگ های سبز کمرنگ در سراسر گیاه
  • ایجاد رنگ زرد، قرمز و بنفش مایل به قرمز در اواخر دوره رشد در نتیجه تجمع رنگیزه آنتوسیانین
  • ایجاد طوقه چوبی و ضعیف در گیاه
  • کاهش رشد رویشی تمام قسمت های گیاه و کاهش عملکرد محصول
  • کاهش عملکرد دانه ذرت و گندم از طریق کاهش تعداد و وزن دانه ها

 

اثرات  کمبود روی:

بیش از نیمی از زمینهای زراعی در کشورمان دارای کمبود روی میباشند و این مسئله باعث کاهش ۵۰ درصدی محصولات ­گردیده است. محصولاتی مانند غلات و درختان میوه (مرکبات، سیب، گلابی و هلو) به شدت تحت تاًثیر کمبود روی هستند.

 

مزایای کود گرانول روی نیتروژنه:

  • افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و رنگ سبزبرگ ها
  • افزایش دوره رشد رویشی گیاه و توسعه مناسب ریشه
  • افزایش معنادار وزن دانه و تعداد دانه در ذرت و همچنین افزایش تعداد و طول بلال
  • افزایش عملکرد و میزان پروتئین موجود در دانه گندم

دستور العمل مصرف:

● گیاهان زارعی:۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بسته به نوع گیاه مصرف گردد.

● گیاهان باغی:۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم به ازای هر درخت به نوع گیاه مصرف گردد.

● به صورت محلول پاشی به مقدار ۳-۲ در هزار استفاده گردد.

تجزیه تضمین شده:

نیتروژن کل ۱۶ درصد
روی محلول ۲۱ درصد
اندازه ذرات(۱تا۴ میلیمتر) ۹۰