سولفات مس

گروه کود های شیمیایی
شماره پروانه بهره برداری : ۵۹۹۹۳
وزن خالص ۲۵ : کیلوگرم
مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : مس-سولفات

توضیحات فنی

سولفات مس کاربردهای زیادی دارد که یکی از آنها بعنوان کود در صنعت کشاورزی مصرف میگردد.سولفات مس یک محرک در جهت تشکیل ویتامین آ میباشد.سولفات مس در تشکیل کلروفیل و پدیده فتوسنتز دخالت دارد.

آهکی بودن خاکها و بالا بودن پی اچ از عواملی هستند که که قابلیت استفاده مس را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر میزان تولید و کیفیت محصولات وارد مینماید.استفاده از کودهای شیمیایی حاوی این عنصر باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان شده و بسیاری از نارسایی های تغذیه ای را برطرف میکند

دستور العمل مصرف

این کود عمدتا از طریق چالکود مصرف میگردد و محلول پاشی آن باید با احتیاط و تنظیم پی اچ صورت گیرد.

در درختان به مقدار ۵۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت بارور

در نباتات زراعی هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به مقدار ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار زیر خاک مصرف گردد.

اطلاعات بیشتر

مصرف این کود به صورت ۲ تا ۳ سال در میان از کمبود این عنصر جلوگیری میکند.نباتاتی چون گندم،یونجه،کاهو و پیاز و درختان میوه و مرکبات بیشترین حساسیت را به کمبود مس دارند.

دیگر مصارف سولفات مس:

در آبکاری بعنوان الکترولیت استفاده میگردد بعنوان یک ماده افزایشی در چسبها مصرف میگردد

در خالص سازی گازها برای برداشتن هیدروژن کلرید و هیدروژن سولفید استفاده میگردد

بعنوان یک ماده رنگ دهنده در شیشه،سرامیک و چسب استفاده میگردد

 

 

تجزیه تضمین شده

مس : (Cu)22%