نیترات مس

گروه : کود های شیمیایی

شماره پروانه بهره برداری : ۵۹۹۹۳

وزن خالص : ۱۰ کیلوگرم

مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : مس-اسید نیتریک

توضیحات فنی

نیترات مس بعنوان کود شیمیایی جهت رفع کمبود مس در گیاهان استفاده میگردد.این کود جز کودهای عناصر کم مصرف اما مهم برای گیاه میباشد.
در اغلب موارد مقدار عناصر مس، آهن، منگنز و روی در خاک بیش از نیاز گیاه است، اما به فرم قابل جذب گیاه نیستند. از طرف دیگر چون این عناصر عمدتاً به صورت کاتیون به خاک اضافه می گردند، احتمال تثبیت آنها توسط خاک زیاد است.کاتیونها را بهتر است بر روی برگها محلول پاشی نمود

دستور العمل مصرف

با توجه به نوع گیاه و شرایط خاک مقدار مصرف متفاوت میباشد.

اطلاعات بیشتر

کاربرد و موارد مصرف نیترات مس :
۱در تولید اکسید مس
۲به عنوان کاتالیزور در تولید مواد آلی
۳در تولید نوار تست بارداری
۴تولید قارچ کش ها، باکتری کش ها و علف کش ها
۵استفاده در حمام آبکاری نیکل
۶تولید رنگ سرامیک

تجزیه تضمین شده

Cu : 22%