مشخصات

 

گروه : ضدیخ گیاهی پستافرت
شماره ثبت ماده کودی : ۵۸۳۷۷
وزن خالص : ۱ لیتر
مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : هیدروکسید پتاسیم، اسید آمینه گیاهی و عصاره کمپوست گیاهی

توضیحات فنی

 

پستافرت گیاهان را از صدمات ناشی از سرما و یخ زدگی محافظت نموده و نیز با دارا بودن عناصر غذایی به خصوص پتاسیم ، مقاومت گیاهان را در مقابل سرما و یخ زدگی افزایش می دهد .

ویژ گی های بارز پستافرت :  افزایش مقاومت گیاهان به سرمای زودرس بهاره  افزایش مقاومت مرکبات، زیتون و انواع گیاهان نظیر بادام و پسته به سرما و یخ زدگی و جلوگیری از تلخ شدن میوه گیاهان  افزایش مقاومت گیاهانی نظیر زردآلو، گیلاس و انواع آلو نسبت به سرماس زودرس بهاره  بهبود وضعیت تغذیه ای گیاهان افزایش گل دهی، میوه دهی و بهبود عملکرد گیاهان

*** نقطه انجماد پستافرت ۲۵- درجه سانتی گراد است، بنابراین با کاربرد آن موجب کاهش نقطه انجماد شیره سلولی شده و از تشکیل هسته یخ جلوگیری می کند .

 

دستور العمل مصرف

 

 

مرحله اول: اواخر شهریور قبل از خزان برگ ها با غلظت ۲-۳ در هزار محلول پاشی گردد.

مرحله دوم:فصل جوانه (تورم جوانه) با غلظت یک لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب محلول پاشی گردد.

مرحله سوم:هنگام باز شدن گلها با غلظت ۲-۳ در هزار محلول پاشی گردد.

مرحله چهارم : روی گل کامل و هنگام ریزش گلبرگ ها که به اصطلاح زمان خاتمه گل معروف است با غلظت ۲-۳ در هزار محلول پاشی گردد.

در فصل بهار قبل از شروع سرما و با توجه به پیش بینی هوا یک روز قبل از ایجاد سرما مصرف گردد.

اطلاعات بیشتر

 

 

مقدار مصرف این محصول بایستی به نحوی باشد که با محلول پاشی آن تمام قسمت های گیاه خیس شده و محلول از برگ ها و قسمت های مختلف گیاه ریزش نماید.

در هوای بارانی، باد و آفتاب شدید از مصرف آن خودداری گردد برای گرفتن نتیجه مطلوب بهتر است قبل از شروع سرما و یخبندان این محصول مصرف گردد. از یک تا ۳ روز قبل از شروع یخبندان مصرف گردد. از مصرف آن در صبح زود و هنگام غروب آفتاب جلوگیری شود. بیشترین مقدار باقیمانده پستافرت در بافت گیاهی حداکثر تا ۱۰-۷ روز می باشد. بعد از این مدت نیاز به تکرار مصرف می باشد.

زمان اثر این محصول تا ۲۴ ساعت می باشد. بنابراین حتما ۲۴ ساعت قبل از یخبندان مصرف گردد.

تجزیه تضمین شده

کربن آلی : ۳%
پتاسیم محلول در آب : ۲۰%
اسید آمنه آزاد : ۳%