مشخصات

گروه: کودهای مایع
شماره پروانه بهره برداری: ۵۹۹۹۳
وزن خالص: ۱ لیتر
مدت زمان مصرف: ۲ سال پس از تولید

ترکیبات

اوره-اسید فسفریک-هیدروکسید پتاسیم-ترکیبات آلی

توضیحات فنی

کود کامل با داشتن مقادیری مشخص از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به منظور افزایش رشد و کیفیت محصولات زراعی و باغی در مراحل مختلف رشد گیاه استفاده می شود. نیتروژن از عناصر تغذیه ای مهم در افزایش عملکرد می باشد و به رشد بهینه گیاهان کمک می کند. پتاسیم موجود در کود به بهبود میوه دهی و یا پر شدن دانه کمک می کند و تأثیر به سزایی بر رنگ آوری محصولات زراعی،باغی و گلخانه ای می گذارد و در نهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. فسفر موجود در این کود به ویژه در اوایل فصل رشد به دلیل گسترش محدود ریشه ها و کم تحرک بودن این عنصر در خاک  برای رشد گیاه ضروری می باشد و باعث ایجاد یک سیستم ریشه دهی قوی و سالم می شود.

این کود دارای درصد بالایی از عناصر ازت، فسفر و پتاسیم و نیز در بر گیرنده عناصر میکرو می باشد. این کود باعث تحریک جوانه زنی، تقویت رشد، گل دهی بیشتر و میوه دهی بالاتر می شود.گیاهان به نیتروژن جهت رشد برگها و به فسفر جهت ریشه­زایی و ساقه­دهی و میوه دهی و به پتاسیم جهت گل دهی و افزایش مقاومت نیاز دارند. کوچکی برگهای جوان، زردی یکنواخت در سرتاسر برگ حتی گلبرگها و رنگ سفید متمایل به زرد برگها، با نیتروژن موجود در کود ۸-۸-۸ برطرف خواهد شد. جهت بهبود گیاهانی که دچار کوتولگی شده اند یا رشد آنها بسیار ضعیف است نیز با درصد ویژه فسفر در کود سرسبز، برگها به حالت عادی خود بر می گردند. اگر سوختگی حاشیه­ای برگ وجود داشته باشد به دلیل وجود پتاسیم به نسبت مناسب با سایر عناصر در  کود ۸-۸-۸، بر طرف خواهد شد.

دستور العمل مصرف

برای مصرف در محلول پاشی

محصولات زراعی: ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه: ۲ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب

صیفی جات: ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب

گلخانه ای: ۲ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب

برای استفاده در سیستم آبیاری:

گیاهان زراعی: ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هکتار

درختان میوه: ۱۲ تا ۲۰ لیتر در هکتار

سبزیجات و صیفی جات: ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار

گلخانه ای: ۲ تا ۴ لیتر در هزار متر مربع

اطلاعات بیشتر

این کود دارای درصد بالایی از عناصر ازت، فسفر و پتاسیم و نیز در بر گیرنده عناصر میکرو می باشد. این کود باعث تحریک جوانه زنی، تقویت رشد، گل دهی بیشتر و میوه دهی بالاتر می شود.

گیاهان به نیتروژن جهت رشد برگها و به فسفر جهت ریشه­زایی و ساقه­دهی و میوه دهی و به پتاسیم جهت گل دهی و افزایش مقاومت نیاز دارند. کوچکی برگهای جوان، زردی یکنواخت در سرتاسر برگ حتی گلبرگها و رنگ سفید متمایل به زرد برگها، با نیتروژن موجود در کود ۸-۸-۸ برطرف خواهد شد. جهت بهبود گیاهانی که دچار کوتولگی شده اند یا رشد آنها بسیار ضعیف است نیز با درصد ویژه فسفر در کود سرسبز، برگها به حالت عادی خود بر می گردند. اگر سوختگی حاشیه­ای برگ وجود داشته باشد به دلیل وجود پتاسیم به نسبت مناسب با سایر عناصر در  کود ۸-۸-۸، بر طرف خواهد شد.

تجزیه تضمین شده

نوعمیزان
دانسیته(kg/l)1.2
پتاسیم محلول (K2O)8%
نیتروژن کل8%
کربن آلی7%
فسفر قابل استفاده (P2O5)8%