گروه : کود های شیمیایی

شماره پروانه بهره برداری : ۸۳۲۸۳

وزن خالص ۱۰ : کیلوگرم

مدت زمان مصرف : ۵ سال پس از تولید

ترکیبات : پتاس-ازت-فسفر

توضیحات فنی

کود کامل با داشتن مقادیری مشخص از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به منظور افزایش رشد و کیفیت محصولات زراعی و باغی در مراحل مختلف رشد گیاه استفاده می شود. نیتروژن از عناصر تغذیه ای مهم در افزایش عملکرد می باشد و به رشد بهینه گیاهان کمک می کند. پتاسیم موجود در کود به بهبود میوه دهی و یا پر شدن دانه کمک می کند و تأثیر به سزایی بر رنگ آوری محصولات زراعی،باغی و گلخانه ای میگذارد و در نهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصول میگردد. فسفر موجود در این کود به ویژه در اوایل فصل رشد به دلیل گسترش محدود ریشه ها و کم تحرک بودن این عنصر در خاک، برای رشد گیاه ضروری می باشد و باعث ایجاد یک سیستم ریشه دهی قوی و سالم می شود. این کود علاوه بر داشتن عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارای ریز مغذی هایی اعم از آهن، روی، مس و … می باشد. با توجه به اینکه این کود فاقد کلر می باشد احتمال بروز مسمومیت در گیاه و برگ سوزی کلره وجود نداشته و برای خاکهای شور نیز بسیار مناسب است.

دستور العمل مصرف

محصولات زراعی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار برای محلول پاشی و ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری

درختان میوه: ۳ در هزار برای محلول پاشی و ۵ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری صیفی جات: ۳ در هزار برای محلول پاشی و ۵ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری گیاهان زینتی: ۲ در هزار برای محلول پاشی و ۳ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری

مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف به فاکتورهای زیادی از جمله سن گیاه،نوع گیاه،شدت کمبود عناصر و … بستگی دارد.

اطلاعات بیشتر

مزایا و ویژگی ها:

دارای درصد بالای فسفر، جهت تحریک ریشه زایی، افزایش گلدهی و افزایش تشکیل میوه دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA قابل مصرف به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری

  • در زمان رشد اولیه گیاه و نیز قبل از گلدهی قابل استفاده است.

تجزیه تضمین شده

اسید آمینه : ۱%

مولبیدن محلول : ۰٫۰۰۵%

بور محلول : ۰٫۰۱%

مس محلول : ۰٫۰۲%

نیتروژن کل : ۱۰%

فسفر قابل استفاده(P2O5) : 52%

پتاسیم(K2O) : 10%

آهن محلول : ۰٫۱%

روی محلول : ۰٫۰۵%

منگنز محلول : ۰٫۰۵%