گروه کود های شیمیایی
شماره ثبت ماده کودی : ۶۹۷۴۴
وزن خالص : ۱۰ کیلوگرم
مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : پتاس-ازت-فسفر

توضیحات فنی

کود پتاس بالا  ۳۶-۱۲-۱۲ مخصوص افزایش رشد و کیفیت گیاهان زراعی و باغی است.استفاده از کود پتاس بالا به هنگام میوه دهی و یا پر شدن دانه ها،شرایط را برای دستیابی به محصول با کیفیت فراهم می آورد.به دلیل نبودن کلر در ترکیب این کود  احتمال سمیت و برگ سوزی کلره وجود ندارد.

این کود علاوه بر داشتن عناصر اصلی پتاسیم،فسفر و ازت دارای ریز مغذی هایی اعم از بور،روی،مس،آهن و اسید آمینه میباشد.این کود باعث خوشرنگتر و یک دست شدن محصول میشود.این محصول معمولا در اواخر دوره رویشی جهت شیرین تر نمودن میوه استفاده میگردد.

دستور العمل مصرف

در گیاهان زراعی به مقدار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی در فصل رشد ۲ بار مصرف گردد و یا به مقدار ۳ تا ۶ کیلوگرم در هکتار قبل از ظهور خوشه ها و گل ها به همراه آب آبیاری استفاده گردد.

در درختان میوه به مقدار ۳ در هزار ۳ بار در زمان فصل رشد به صورت محلول پاشی و یا به مقدار ۴ تا ۷ کیلوگرم همراه با آب آبیاری زمان رشد میوه مصرف گردد.

در صیفی جات به مقدار ۳ کیلو در هکتار ۳ بار در زمان رشد محلول پاشی گردد و یا به مقدار ۳ تا ۶ کیلو در هکتار قبل از گلدهی و هر سه هفته یک بار به همراه آب آبیاری مصرف گردد

در گیاهان زینتی به مقدار ۲ در هزار ۴ بار در زمان رشد محلول پاشی گردد و یا به مقدار ۳ ت ۵ کیلو در هکتار هر ۲ هفته یک بار به همراه آب آبیاری استفاده گردد.

اطلاعات بیشتر

اثرات پتاسیم در گیاهان:

افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری-افزایش غلظت شیره سلولی-کاهش نقطه انجماد–کاهش آب آزاد سلول-افزایش گلدهی گیاه-در سوخت و ساز کربوهیدرات ها و عمل فتوسنتز نقش موثر دارد-تاثیر شدت نور را متعادل کرده،غلظت کلروفیل و عمل کربن گیری را افزایش میدهد-راندمان آب آبیاری و کودهای ازته را افزایش میدهد-تسریع رشد در سلولهای مریستیمی را باعث میشود-کار روزانه و روابط آبی گیاه را تنظیم میکند-طول عمر گلهای شاخه های بریده و خاصیت انباری محصولات را افزایش میدهد

علائم کمبود پتاسیم:

توقف رشد در حالت عمومی

کوتاه شدن میان گره ها و کوتاه ماندن برگها

کلروز میان گره ها و سبز ماندن برگ ها

میوه ها نوک کشیده شده و عدم تکامل در قسمت دم میوه

 

تجزیه تضمین شده

فسفر (P2O5) :12%
منگنز محلول : ۰٫۰۵%
پتاسیم (K2O) : 36%
روی محلول : ۰٫۰۵%
نیتروژن (N) : 12%
اسید آمینه آزاد : ۱%
مولبیدن محلول : ۰٫۰۰۵
آهن محلول : ۰٫۱%
مس محلول : ۰٫۰۲%
بور محلول : ۰٫۰۱%