گروه : کود های شیمیایی

شماره ثبت ماده کودی : ۷۰۴۴۴

وزن خالص : ۱۰ کیلوگرم
مدت زمان مصرف ۲ :  سال پس از تولید
ترکیبات : پتاس-ازت-فسفر

توضیحات فنی

کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ برای محصولات باغی و زراعی مناسب بوده و در مراحل رشد گیاه مورد استفاده قرار میگیرد.این کود دارای عناصر اصلی تغذیه ای فسفر،پتاس و ازت میباشد همچنین دارای عناصر ریز مغذی آهن،روی،مس،منگنز،بور و … است.با توجه به اینکه این کود فاقد کلر میباشد احتمال بروز مسمومیت در گیاه و برگ سوزی کلره وجود نداشته و برای خاکهای شور نیز بسیار مناسب است.در این کود ازت به ۳ شکل اوره (۱۰ درصد)،نیترات (۶ درصد) و آمونیوم (۴ درصد) وجود دارد به همین دلیل در زمان های مناسب پس از کوددهی جذب این عنصر توسط گیاه صورت گرفته و راندمان جذب افزایش می یابد.فراهم نمودن فسفر،پتاسیم و نیتروژن قابل جذب توسط این محصول،تغذیه کامل گیاه را تضمین نموده و باعث افزایش رشد و حاصلخیزی گیاه شده و از کمبودهای تغذیه ای و یا عدم توازن عناصر غذایی نیز جلوگیری می نماید.

دستور العمل مصرف

در گیاهان زراعی به مقدار ۴ تا ۷ کیلو در هکتار در زمان دو برگی شدن و هر ماه یک بار همراه با آب آبیاری-برای محلول پاشی ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار ۲ بار در طول فصل رشد

در درختان میوه به مقدار ۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار در زمان تشکیل میوه همراه با آب آبیاری-برای محلول پاشی ۳ در هزار ۳ بار در طول فصل رشد

در صیفی جات به مقدار ۴ تا ۷ کیلوگرم در مرحله ۴ تا ۶ برگی و هر ۳ هفته یک بار همراه با آب آبیاری تکرار شود-برای محلول پاشی ۳ کیلو در هکتار ۳ بار در طول فصل رشد

این کود همچنین در گیاهان زینتی به مقدار  ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار هر دو هفته یک بار همراه با آب آبیاری توصیه میگردد همچنین به مقدار ۲ در هزار  ۴ بار در طول فصل رشد

 

اطلاعات بیشتر

مزایا:

فسفر مهمترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است.همچنین فسفر به ریشه زایی بیشتر و ازدیاد شکوفه ها نیز کمک میکند.

پتاس در گیاهان زینتی به گلدهی و در درختان میوه به درشت شدن میوه کمک چشمگیری میکند.

کمک به فتوسنتز و بهبود کیفیت محصول،افزایش بذر و میوه،رشد سریعتر شاخ و برگ گیاه از مزایای استفاده از نیتروژن می باشد.

 

تجزیه تضمین شده

مس (Cu) : 300
روی (Zn) : 900
آهن (Fe) : 1200
پتاسیم (K2O) : 20%
فسفر (P2O5) : 20%
نیتروژن (N) : 20%