کود گرانول منیزیم نیتروژنه

کود گرانول منیزیم نیتروژنه

گروه : کودهای شیمیایی

ترکیبات : این کود حاوی سولفات منیزیم و اوره میباشد .

توضیحات فنی

این کود محتوی عناصر نیتروژن و منیزیم بوده و کاملا محلول در آب می باشد.این کودبه صورت گرانول ساخته شده است.منیزیم موجود در این کود علاوه بر رفع سریع کمبود منیزیم در گیاهان موجب افزایش کارایی نیتروژن میگردد. این کود در تمام سیستم های آبیاری قابل مصرف بوده و بدون کلر و سدیم می باشد. علایم کمبود نیتروژن، زردی برگها به خصوص برگهای پیر و توقف رشد می باشد.علایم کمبود منیزیم به صورت زردی بین رگبرگی برگهای پیر می باشد.

دستور العمل مصرف

 

§                     نوع گیاه §                     مقدار مصرف §                     زمان مصرف
§                     برنج §                     ۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار §                     ۲/۱ در زمان کاشت

§                     ۲/۱ در زمان ساقه رفتنی

§                     گندم و جو §                     ۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار §                     ۲/۱ در زمان کاشت

§                     ۲/۱ در زمان ساقه رفتنی

§                     ذرت §                     ۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار §                     ۲/۱ در زمان کاشت

§                     ۲/۱ در زمان ظهور گل آذین

§                     کلزا §                     ۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار §                     ۲/۱ در زمان کاشت

§                     ۲/۱ در زمان روزت شدن

§                     چغندر قند §                     ۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار §                     ۲/۱ در زمان کاشت

§                     ۲/۱ در زمان تشکیل غده 

§                     سیب ز مینی §                     ۵۰۰-۴۰۰ کیلوگرم در هکتار §                     ۲/۱ در زمان کاشت

§                     ۲/۱ در زمان تشکیل غده 

§                     گیاهان باغی §                     ۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار §                      
§                     سایر گیاهان زراعی §                     ۳۰۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار §                    

اطلاعات بیشتر

  • از محلول پاشی این محصول در هوای گرم و آفتابی خودداری گردد.
  • دور از دسترس اطفال نگهدای گردد.
  • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
  • قبل از استفاده از کود، دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود.

تجزیه تضمین شده

نیتروژن کل ۱۴ درصد
منیزیم محلول( Mg) ۱۰ درصد
گوگرد محلول (S) ۲۰ درصد
اندازه ذرات۴ تا ۲ میلیمتر حداقل ۹۰ درصد