نوشته‌ها

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

انار

/
 انار انار با نام علمی Punica granatum می باشد .که درخت کوچکی…