نوشته‌ها

خیار

/
خیار خیار با نام علمی Cucumis sativus از خانواده کدوئیان می…

انبه

/
انبه: انبه با نام علمی Mangifera indica می باشد.درخت انبه از …

انار

/
 انار انار با نام علمی Punica granatum می باشد .که درخت کوچکی…

سویا

/
سویا سویا با نام علمی Glycine maxمی باشد.اين گياه يک‌ساله، دولپه و علف…

گلابی

/
گلابی گلابی با نام علمی pyrus communis می باشد.گل ها همزمان با…

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.

گردو

/
گردو با نام علمی Juglans و از خانواده راش سانان می باشد.گردو درختی یک  پایه دارای برگ های مرکب از برگچه های  فرد و بزرگ تشکیل گردیده است.

گوجه فرنگی

/
گوجه فرنگی گوجه فرنگی با نام علمی Solanum lycopersicum از گي…

گلرنگ

/
گلرنگ: گلرنگ با نام علمی   Carthamus tinctorius  گیاه گلرنگ بومی مشر…
Chemical fertilisers

کود

/
انواع کود ها کود با منشا  طبیعی یا مصنوعی شامل موادی  (به غیر…