نوشته‌ها

انبه

/
انبه: انبه با نام علمی Mangifera indica می باشد.درخت انبه از …

گوجه فرنگی

/
گوجه فرنگی گوجه فرنگی با نام علمی Solanum lycopersicum از گي…

کلم

/
کلم       خصوصیات گیاه شناسی کلم کلم پیچ گیاهی با نام ع…