Citrus

نقش سولفات روی بر مرکبات

 

منابع مختلفی می توانند در صورت لزوم روی را تأمین کنند. سولفات روی (۳۵٪ روی) معمولاً برای تأمین مقدار مورد نیاز روی در هنگام استفاده از کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده می تواند قبل از کاشت پخش و ترکیب شود، یا در کود استارتر استفاده شود. این ترکیب با سایر کودهای خشک میتواند به خوبی ترکیب شود. تقریباً ۳۶/۱ کیلوگرم از ماده سولفات روی ۱ لیتر روی در هکتار تأمین میکند.

به کار بردن این نوع کود بر شاخ و برگ روی به طور مداوم در اصلاح کمبودهای این ماده مغذی مؤثر نبوده است. این روش کاربرد فقط باید به صورت آزمایشی استفاده شود. برای به کاربردن این کود بر روی برگها، پودر سولفات روی را می توان در آب حل کرد و روی بافت برگها اعمال کرد. وقتی میزان ۷۶ لیتر آب در هکتار استفاده می شود، مقدار حل شده باید ۲۳/۰ تا ۴۵/۰ کیلوگرم روی در هر هکتار باید تامین شود.

کمبود روی به طور قابل توجهی رشد و پتانسیل عملکرد مرکبات را کاهش می دهد. همانطور که آزمایشات بر روی مرکبات (به خصوص پرتقال) نشان می دهد، سطح پایین روی موجب کاهش تعداد و اندازه میوه در هر درخت شده و در نتیجه این کمبود، بازده کاهش مییابد.

کودهای حاوی روی بر خاک و شاخ و برگ درختان به کار میرود؛ این نوع کوددهی بر افزایش عملکرد مرکبات مؤثر هستند. در برخی مطالعات، پس از استفاده از سولفات روی بر مرکبات به خصوص در مورد پرتقال و گریپ فروت، محققان همچنین از افزایش مقدار آب در میوهها خبر دادهاند.

روی همچنین میزان اسید اسکوربیک در میوهها را افزایش میدهد. در صورت کمبود شدید روی، میوه ها ممکن است به شکل نادرست شکل گرفته، از میزان آب آنها نیز کاسته شده و همچنین آب موجود در آنها نیز فاقد طعم شود.

در ابتدا علائم کمبود روی به عنوان لکههای کلروتیک بر روی برگها (“برگ شته”) و / یا نواحی بین رگبرگی سفید ظاهر میشود. برگهای جدید بطور قابل ملاحظهای دارای رشد ناقص هستند، زیرا شاخههای داخلی دچار کوتاه شدگی میشوند. می توان با استفاده از اسپری کودهای حاوی روی (مثل روی سولفات) بر روی شاخ و برگ، مشکل را در برگهای عقبی اصلاح کرد.

دستورالعملهای عمومی برای کاربرد روی

نقش اصلی روی به عنوان یک عامل سازنده آنزیم ها و درگیر شدن در تولید تنظیم کننده های رشد که مربوط به کشیدگی درونی و توسعه کلروپلاست است. کمبود روی به طور قابل توجهی رشد و پتانسیل عملکرد را کاهش می دهد. سطح پایین روی باعث کاهش تعداد میوه در هر درخت شده وحتی اندازه میوهها کوچک می شود و در نهایت باعث کاهش بازده میشود. کاربرد این کود بر خاک و شاخ و برگ هر دو در افزایش عملکرد تولید مرکبات مؤثر هستند.

نقش گوگرد در تولید مرکبات

علاوه بر روی، گوگرد نیز در تولید مرکبات (گرچه به میزان نسبتاً کمی) مورد نیاز است، اما هنگامی که منابع محدود هستند، گوگرد تأثیر مستقیمی بر عملکرد مرکبات دارد. علاوه بر سولفات روی غالباً در کودهای N-P-K، فرمولاسیون ریز مغذی یا آب آبیاری به اندازه کافی گوگرد وجود دارد تا نیازهای محصول را برآورده سازد.

گوگرد یکی از عناصر مهم آنزیمها و پروتئینهای دیگر است و برای تشکیل کلروفیل در تولید مرکبات مورد نیاز است. گوگرد همچنین برای سنتز اسیدهای آمینه ضروری سیستئین و متیونین مورد نیاز است.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *