chemical fertilizers

کود های شیمیایی

 

کود شیمیایی به مواد معدنی گفته میشود که دارای یک یا چند عنصر مورد نیاز برای تغذیه گیاهان هستند. این کودها باعث افزایش رشد گیاه شده و از طریق فرآیندهای شیمیایی تولید میشوند. علاوه بر این، کودهای شیمیایی موجب افزایش اثربخشی خاک با اصلاح نگهداری آب و هوای آن میشود.

امروزه کودهای شیمیایی در تامین چیزی در حدود ۴۰ تا ۶۰% از منابع غذایی جهان نقش دارند. کود شیمیایی می تواند هم به خاک اضافه شود، هم مستقیما به برگ گیاهان پاشیده شود، ویا آن را در آب حل کرد و به خاک گیاهان اضافه کرد. کودهای شیمیایی به منظورافزایش کیفیت خاک، افزایش میزان محصول و یا ارتقاء کیفیت محصول تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند. این کودها به دلیل معدنی بودن بلافاصله تجزیه شده و در اختیار گیاه قرار می‌گیرند و بنابراین باعث افزایش سرعت رشد و عملکرد کیفی و کمی گیاه در زمان کمتر می‌شوند.

روش‌های مصرف کودهای مختلف با توجه به نحوه جذب و پایداری آنها متفاوت است. عناصر مورد نیاز به دو دسته پر مصرف(ماکرو) و کم مصرف(میکرو) تقسیم می‌شوند. عناصر پر مصرف مانند ازت(نیتروژن)، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم و منیزیم و عناصر کم مصرف شامل: آهن، مس، بور، روی، کلر و مولیبدن می‌باشد. انواع زیادی از کودهای شیمیایی وجود دارند که به شکل‌های پودری، گرانوله، مایع و گاز تولید می شوند و مورد مصرف کشاورزان قرار می‌گیرند.

 • دلایل استفاده وتاثیرات کمبود برخی عناصر اصلی در رشد گیاهان

کودهای شیمیایی اکثراً شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشند، که جهت افزایش تولید محصول به خاک اضافه می شوند.

عموماً گیاهی که دچار کمبود نیتروژن باشد کوچک بوده و رشد کندی دارد؛ زیرا این گیاهان نیتروژن مورد نیاز برای ساخت مواد بنیادی و ژنتیکی را به طور کافی ندارند. این گیاهان به دلیل نداشتن کلروفیل کافی غالبا سبز کم‌رنگ یا مایل به زرد هستند. برگ‌های پیرتر دچار بافت‏‌مردگی شده و می‌میرند.در این کود نیتروژن (ازت) به ۳ شکل اوره (۱۰ درصد)، نیترات (۶ درصد) و آمونیوم (۴ درصد) وجود دارد. به همین دلیل در زمان های مناسب پس از کوددهی جذب این عنصر توسط گیاه صورت گرفته و راندمان جذب افزایش می یابد.

چنانچه گیاه دچار کمبود فسفر باشد، نشانه هایی به طورقطع در گیاه ظاهر می شود. به طور مثال رشد گیاه بسیار کند شده و یا متوقف می شود.این گیاهان اغلب دچار ریزش برگ و یا ریزش شکوفه میشوند و برگشان دچار تغییر رنگ شده و معمولا حاشیه ی برگ ها ارغوانی و یا قرمز رنگ می شود.

گاهی علائم کمبود فسفر شبیه به کمبود نیتروژن در گیاهان می‌باشد. در کمبود فسفر رشد بخش هوایی و ریشه کند و یا متوقف می‌شود. برگ گیاهان کوتاه، باریک و نازک شده و در این حالت دمبرگ‎ها زاویه کوچکی را با شاخه تشکیل می‌دهند. رشد طولی گیاه عمودی می شود و شاخه‌های جانبی کمتر رشد می‌یابند. برگ‎ها به رنگ سبز تیره مایل به آبی یا ارغوانی در می‌آیند و گاهی لکه‌ها و یا نوارهایی به همین رنگ بر روی پهنک برگ‎ها ظاهر می‌شود. تعداد برگها کاهش یافته، جوانه‌ها می‌میرند و تعداد شکوفه‌ها نیزکاهش می‌یابد. بنابراین از محصول میوه نیز کاسته می‌شود. در هنگام کمبود فسفر در بعضی از میوه ها، گوشت میوه نرم و شیره میوه خیلی ترش و خاصیت انباری آن کم می‎شود.

اگر گیاهان دچار کمبود پتاسیم شده باشند، نوک و حاشیه برگ هایشان بخصوص در برگ های پایینی دچار سوختگی می شود که اصطلاحاً به آن نوک سوختگی یا لب سوختگی گفته می شود. همچنین زمانی که کمبود پتاسیم در گیاهی به وجود آید، تشنگی گیاه سریع تر خودش را نشان داده و گیاه سریعاً پژمرده شده و شادابی خود را از دست می دهد. چنانچه گیاهان دچار کمبود پتاسیم شوند، اغلب علائم زیر را از خود بروز می دهند. توقف رشد در حالت عمومی، کوتاه شدن میان گره ها و کوتاه ماندن برگ‎ها، میوه ها نوک کشیده شده و عدم تکامل در قسمت دم میوه.

 • کاربرد و موارد مصرف عناصر اصلی

کمک به فتوسنتز و بهبود کیفیت محصول، افزایش بذر و میوه، رشد سریعتر شاخ و برگ گیاه از مزایای استفاده ازکودهای حاوی نیتروژن می باشد. همچنین نیتروژن از عناصر تغذیه ای مهم در افزایش عملکرد می‎باشد و به رشد بهینه گیاهان کمک می کند.

فسفر به ایجاد یک سیستم ریشه دهی قوی و سالم در گیاهان کمک می‎کند. درصد بالای فسفرموجب تحریک ریشه زایی، افزایش گلدهی و افزایش تشکیل میوه می شود. فسفر مهمترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است.همچنین فسفر به ریشه زایی بیشتر و ازدیاد شکوفه ها نیز کمک می‎کند.

پتاسیم موجود در کود به بهبود میوه دهی و یا پر شدن دانه کمک می کند و تأثیر به سزایی بر رنگ آوری محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای می‎گذارد و در نهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصول می‎گردد. پتاس در گیاهان زینتی به گلدهی و در درختان میوه به درشت شدن میوه کمک چشمگیری می‎کند. کودهای حاوی مقادیر بالای پتاسیم موجب رسیدن میوه و افزایش کیفیت محصول می گردد. عموما کودهای حاوی پتاسیم در رشد قوی ساقه، حرکت آب در گیاهان، پیشرفت گلدهی و باروری گیاهان موثرند.

 • توضیحات فنی

اگر چه نیتروژن بیشترین اتمسفر را تشکیل می دهد، اما در شکلی است که برای گیاهان قابل دسترس نیست. نیتروژن مهمترین کود است، زیرا این عنصر در DNA، پروتئین و دیگر اجزای گیاه (مانند کلروفیل) موجود است و در رشد برگها بسیار موثر است. تنها برخی از باکتریها و گیاهان میزبان آنها (به ویژه حبوبات) می توانند نیتروژن موجود در اتمسفر (N2) را با تبدیل آن به آمونیاک تثبیت کند. فسفات مورد نیاز برای تولیدATP و DNA، حامل انرژی اصلی در سلول ها، و همچنین برخی از چربی ها مورد نیاز است.

نیتروژن در گیاهان به صورت های نیترات ،یون آمونیم و اوره قابل جذب می باشد. نیترات آمونیم %۳۳ نیتروژن داشته و هر دو فرم نیتروژن آن قابل جذب توسط گیاه می باشد. این کود دارای پایداری بیشتر نسبت به کود اوره (رایج ترین کود مصرفی کشاورزی در ایران) می باشد. اوره ترکیب آلی بوده و به همین فرم قابل جذب توسط گیاه می باشد. از اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده میشود. اوره و نیترات آمونیم را می توان قبل از کاشت محصول و بعد از آن که گیاه مقداری رشد کرد به خاک افزود.

به طورکلی، درصد فسفر کودهای شیمیایی به صورت درصد اکسید فسفر ذکر می شود. اسید فسفریک که از تجزیه مواد آلی خاک حاصل می شود قابل جذب گیاه است، اما به صورت کود شیمیایی مصرف نمیشود. بخش اعظم کودهای فسفری که به خاک داده می شود به وسیله کلسیم در خاک های قلیایی و به وسیله آهن و آلومینیوم در خاکهای اسیدی تثبیت می گردد. معمولاً کود های فسفری که به خاک داده میشود در سال اول به صورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سالهای آینده قابل جذب گیاه می شود. این عنصرعموما موجب توسعه ریشه ها، گل ها، دانه ها، میوه ها می شود.

میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است. کودهای فسفره را قبل از کاشت باید به خاک داد و آنها را مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. حداکثر میزان محلول فسفر در pH ۶ تا ۵/۶ مشاهده می شود. بنابراین رساندن pH خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر اثرگذار باشد. تغییر pH خاک در خاکهای اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاکهای قلیایی با اضافه کردن کودهای اسیدی یا گوگردی انجام پذیر است.

اغلب کودهای پتاسیم  محلول در آب هستند و نحوه ی اضافه کردن آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد. کلرید پتاسیم فراوانترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول (به ویژه یونجه) نیز مشاهده می گردد. سولفات پتاسیم معمولترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف می شود. پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک بعنوان منبع قابل توجه پتاسیم به شمار نمی رود، زیرا پتاسیم بوسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد.

نیترات پتاسیم دارای ۴۴% اکسید پتاسیم است، اما کودی گران قیمت می باشد. خاکهایی که مقدار زیادی رس از نوع ورمی کولایت و ایلیت دارند پتاسیم را تثبیت می کنند. کلرید پتاسیم دارای مقدار زیادی پتاسیم (۶۰ تا ۶۲%) می باشد. با این حال مصرف بی رویهی کلرید پتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست؛ زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی کلر پیش میآید. با این که مقداری کلر برای محصولاتی مانند توتون و پنبه لازم است، اما زیادی کلر در خاک موجب نقصان کیفیت در توتون و آبدار شدن غده سیب زمینی می شود.

 

160 پاسخ

تعقیب

 1. lisinopril 40 mg para que sirve

  lisinopril 40 mg para que sirve

 2. cephalexin for sinus infection

  cephalexin for sinus infection

 3. doxycycline tablets

  doxycycline tablets

 4. modafinil nootropic

  modafinil nootropic

 5. buy cipro online

  buy cipro online

 6. trazodone for humans

  trazodone for humans

 7. will metformin cause weight loss

  will metformin cause weight loss

 8. how long does valtrex take to work to prevent transmission

  how long does valtrex take to work to prevent transmission

 9. does amoxicillin cure uti

  does amoxicillin cure uti

 10. does keflex have sulfa

  does keflex have sulfa

 11. pregabalin classification

  pregabalin classification

 12. ampicillin with e coli

  ampicillin with e coli

 13. alcohol and augmentin

  alcohol and augmentin

 14. can you take gabapentin with tramadol

  can you take gabapentin with tramadol

 15. stromectol coronavirus

  stromectol coronavirus

 16. order prescription viagra online

  order prescription viagra online

 17. vardenafil vs sildenafil

  vardenafil vs sildenafil

 18. ivermectin 1 cream 45gm

  ivermectin 1 cream 45gm

 19. stromectol ivermectin buy

  stromectol ivermectin buy

 20. chemone research tadalafil

  chemone research tadalafil

 21. viagra pills 50 mg

  viagra pills 50 mg

 22. stromectol 12mg گفت:

  stromectol 12mg

  stromectol 12mg

 23. ivermectin cream cost

  ivermectin cream cost

 24. stromectol 3mg tablets

  stromectol 3mg tablets

 25. levitra vardenafil 20 mg

  levitra vardenafil 20 mg

 26. tadalafil lowest price

  tadalafil lowest price

 27. sildenafil 50 mg reviews

  sildenafil 50 mg reviews

 28. cialis tadalafil 10mg tablets

  cialis tadalafil 10mg tablets

 29. aarp medicare rx pharmacy directory

  aarp medicare rx pharmacy directory

 30. how to take sildenafil

  how to take sildenafil

 31. botox online pharmacy

  botox online pharmacy

 32. cialis online pills

  cialis online pills

 33. order levitra online no prescription

  order levitra online no prescription

 34. buy levitra fast

  buy levitra fast

 35. what is tizanidine hcl 2mg used for

  what is tizanidine hcl 2mg used for

 36. venlafaxine tablets

  venlafaxine tablets

 37. spironolactone near me

  spironolactone near me

 38. sitagliptin zum abnehmen

  sitagliptin zum abnehmen

 39. warnings for voltaren gel

  warnings for voltaren gel

 40. tamsulosin and warfarin interaction

  tamsulosin and warfarin interaction

 41. stromectol tablets uk

  stromectol tablets uk

 42. synthroid patch گفت:

  synthroid patch

  synthroid patch

 43. semaglutide 5mg side effects

  semaglutide 5mg side effects

 44. acarbose substancia

  acarbose substancia

 45. remeron 15 mg side effects

  remeron 15 mg side effects

 46. protonix 40 mg tablet

  protonix 40 mg tablet

 47. abilify reviews گفت:

  abilify reviews

  abilify reviews

 48. repaglinide spc emc

  repaglinide spc emc

 49. actos publicos.gov.ar

  actos publicos.gov.ar

 50. celecoxib capsules

  celecoxib capsules

 51. baclofen pump for cerebral palsy

  baclofen pump for cerebral palsy

 52. bupropion 150 mg xl

  bupropion 150 mg xl

 53. xanax and celexa

  xanax and celexa

 54. can i drink alcohol while taking augmentin

  can i drink alcohol while taking augmentin

 55. sun potion ashwagandha

  sun potion ashwagandha

 56. aripiprazole high

  aripiprazole high

 57. amitriptyline 10 mg

  amitriptyline 10 mg

 58. allopurinol 300 mg.tablets

  allopurinol 300 mg.tablets

 59. aspirin tablets گفت:

  aspirin tablets

  aspirin tablets

 60. augmentin for diverticulitis

  augmentin for diverticulitis

 61. depakote medication

  depakote medication

 62. can effexor cause weight gain

  can effexor cause weight gain

 63. ddavp injection prescribing information

  ddavp injection prescribing information

 64. does citalopram make you gain weight

  does citalopram make you gain weight

 65. how fast will flomax work

  how fast will flomax work

 66. contrave 10mg price

  contrave 10mg price

 67. diltiazem hydrochloride side effects

  diltiazem hydrochloride side effects

 68. simultaneous liquid chromatographic determination of ezetimibe and simvastatin in pharmaceutical products

  simultaneous liquid chromatographic determination of ezetimibe and simvastatin in pharmaceutical products

 69. flexeril and naproxen

  flexeril and naproxen

 70. diclofenac sodium tablets

  diclofenac sodium tablets

 71. cozaar generic name

  cozaar generic name

 72. allergic reaction to amoxicillin

  allergic reaction to amoxicillin

 73. can bactrim be used for tooth infection

  can bactrim be used for tooth infection

 74. bactrim side effects rash

  bactrim side effects rash

 75. can cephalexin treat yeast infection

  can cephalexin treat yeast infection

 76. ciprofloxacin ingredients

  ciprofloxacin ingredients

 77. cymbalta 30 mg and alcohol

  cymbalta 30 mg and alcohol

 78. lexapro side effect

  lexapro side effect

 79. can you take escitalopram and diazepam together

  can you take escitalopram and diazepam together

 80. cephalexin dosage for dog bites

  cephalexin dosage for dog bites

 81. viagra fast delivery

  viagra fast delivery

 82. starting dose of fluoxetine

  starting dose of fluoxetine

 83. gabapentin hrt گفت:

  gabapentin hrt

  gabapentin hrt

 84. what time of day should i take duloxetine

  what time of day should i take duloxetine

 85. keflex constipation

  keflex constipation

 86. farizol metronidazole

  farizol metronidazole

 87. zoloft at night wellbutrin in the morning

  zoloft at night wellbutrin in the morning

 88. alternative to rybelsus

  alternative to rybelsus

 89. semaglutide urine smell

  semaglutide urine smell

 90. glucophage glifor

  glucophage glifor

 91. lisinopril methotrexate

  lisinopril methotrexate

 92. lasix fisiculturismo

  lasix fisiculturismo

 93. tamoxifen unguent

  tamoxifen unguent

 94. valtrex emedicine

  valtrex emedicine

 95. cost of lyrica 75 mg at walmart

  cost of lyrica 75 mg at walmart

 96. metronidazole diazepam

  metronidazole diazepam

 97. gabapentin coumadin

  gabapentin coumadin

 98. sulfamethoxazole-trimethoprim 800-160 mg oral tablet

  sulfamethoxazole-trimethoprim 800-160 mg oral tablet

 99. cialis 25mg canada

  cialis 25mg canada

 100. when will teva’s generic tadalafil be available in pharmacies

  when will teva’s generic tadalafil be available in pharmacies

 101. best reviewed tadalafil site

  best reviewed tadalafil site

 102. viagra 100 mg price in india

  viagra 100 mg price in india

 103. viagra pill 100mg

  viagra pill 100mg

 104. viagra canada otc

  viagra canada otc

 105. viagra for female price

  viagra for female price

 106. can you buy sildenafil over the counter

  can you buy sildenafil over the counter

 107. online order viagra in india

  online order viagra in india

 108. cialis free trial voucher 2019

  cialis free trial voucher 2019

 109. viagra online purchase in india

  viagra online purchase in india

 110. cialis in manitoba

  cialis in manitoba

 111. viagra 50mg price canada

  viagra 50mg price canada

 112. wedgewood pharmacy prednisolone

  wedgewood pharmacy prednisolone

 113. oxycodone pharmacy mexico

  oxycodone pharmacy mexico

 114. cialis online safe

  cialis online safe

 115. cialis over the counter

  cialis over the counter

 116. sildenafil fast delivery

  sildenafil fast delivery

 117. viagra europe over the counter

  viagra europe over the counter

 118. what is the cost of cialis

  what is the cost of cialis

 119. can i buy sildenafil in canada

  can i buy sildenafil in canada

 120. generic tadalafil 5mg

  generic tadalafil 5mg

 121. places to buy viagra

  places to buy viagra

 122. buy viagra online cheap no prescription

  buy viagra online cheap no prescription

 123. buying cialis online safely

  buying cialis online safely

 124. tadalafil 20mg side effects

  tadalafil 20mg side effects

 125. cheap viagra 200mg

  cheap viagra 200mg

 126. super tadalafil with dapoxetine

  super tadalafil with dapoxetine

 127. cost of phentermine at pharmacy

  cost of phentermine at pharmacy

 128. polish pharmacy online uk

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 129. online pharmacy uk doxycycline

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 130. inhouse pharmacy

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 131. pharmacy shoe store

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 132. essay writing service scams

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 133. writing essay help

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 134. helping others essay

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 135. cheap custom essay papers

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 136. cheap essay writing service usa

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 137. i need help writing my essay

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 138. custom law essay

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 139. essay service cheap

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 140. help writing college essays

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 141. argument essay help

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 142. essay outline help

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 143. best cheap essay writing service

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 144. help me write essay

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 145. the best custom essay writing service

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 146. using essay writing service

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 147. uk produced tadalafil

  کود های شیمیایی – سینکو پلاس

 148. […] به توضیحات داده شده، کودهای شیمیایی حاوی سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین […]

 149. […] به توضیحات داده شده، کودهای شیمیایی حاوی سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین […]

 150. […] برای تأمین مقدار مورد نیاز روی در هنگام استفاده از کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده می تواند قبل از کاشت […]

 151. […] باغداران باید از کودهای آلی و کودهای شیمیایی در باغ‌های خود برای نیل به عملکرد بالاتر استفاده کنند. […]

 152. […] به توضیحات داده شده،کودهای شیمیایی حاوی سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین […]

 153. […] می کنم مقاله کودهای شیمیایی را مطالعه […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *