برنج

برنج:

برنج گیاهی است از خانواده غلات با نام علمی Oryza sativa که غذای اصلی مردم ایران هست.

زراعت برنج

مرحله انتخاب زمین

اراضی که دارای ورودی آب مستقل هستند و سیستم زهکشی دارند و حاصل خیز می باشند برای کشت برنج  مناسب می باشند.

مرحله آماده‌‌سازی زمین

شامل آماده سازی خزانه و آماده سازی زمین اصلی

آماده سازی خزانه

محل خزانه باید دارای آفتاب گیر، دسترسی به آب، زهکش مناسب، فاقد آلودگی به علف هرزو عوامل بیماری زای خاکزاد باشد.

خزانه به صورت جوی و پشته با طول حداکثر ۲۰ متر و عرض حداکثر ۲ متر آماده گردد.

مرحله آماده سازی زمین اصلی

شخم اول:سه هفته قبل از نشاء کاری

شخم دوم :همراه با تیلر یا تراکتور جهت گل کردنه،دو هفته قبل از نشا کاری

شخم سوم:همراه با پادلینگ و تسطیح زمین

انتخاب بذر

بذر شلتوک  باید سالم، کامل و خالص باشد.باید نکات زیر را مورد توجه قرارداد.

۱- مزرعه باید کاملا رسیده باشد.

۲- محل بذرگیری باید عاری از علف های هرزباشد.

۳-هرگز نباید بذرها را از حاشیه مزارع تهیه کرد زیرا اختلاط بذر خوشه ها به دلیل همجواری با واریته ای دیگر وجود دارد.

۴-واریته های خارج از تیپ ( دَلِک ) قبل از ظهور خوشه و گلدهی کاملا حذف گردد.

۵- مزرعه عاری از بیماری های رایج باشد.

۶- تهیه بذر به طریق خوشه کشی یا با استفاده از خرمنکوب سالم، تمیز و عاری از سایر بذور و علف های هرز باشد.

۷-دور خرمنکوب طوری تنظیم شود تا منجر به شکسته شدن بذر و پوست کندن آن نشود.

۸- بهترین میزان رطوبت ۱۴ درصد می باشد.

۹-انبار نگهداری باید دارای تهویه و خشک باشد.

مرحله کاشت خزانه

تراکم: حدود۱۰۰-۱۵۰گرم در متر مکعب کافی است.بر اساس رقم کمی متفاوت است.برای رقم هیبرید ۵۰ گرم در متر مربع مناسب می باشد.

مساحت: به ازای هر هکتار کشت برنج ۲۵۰ تا ۳۰۰ مترمربع خزانه مفید مورد نیاز است و به صورت جوی پشته (ایستگاهی) توصیه می‌شود.

کوددهی:  ود اوره و سوپرفسفات تریپل به مقدار۲-۲/۵ کیلوگرم و سولفات پتاسیم ۱تا ۱/۵ کیلوگرم در۱۰۰ متر مربع خزانه

تمامی کودهای سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به همراه ۵/۰ کیلوگرم کود اوره باید قبل از آخرین مرحله آماده کردن خزانه به زمین داده شده و با خاک مخلوط شوند.

سم پاشی: با استفاده از قارچکش نظیر هینوزان و بیم(محلول یک در هزار )خزانه را سم پاشی نمود.

سمپاشی خزانه: در صورتیکه گیاهچه‌ها در خزانه علائم بیماری‌هایی مثل لکه قهوه‌ای و بلاست را نشان دهند می‌توان با مدیریت تغذیه و یا استفاده از قارچکش‌هایی نظیر هینوزان و بیم (محلول یک در هزار) خزانه را سم پاشی نمود.

خزانه جعبه‌ای: چنانچه از خاک خشک برای بستر خزانه جعبه‌ای استفاده شود به‌هنگام آماده کردن خاک، مقدار ۲ گرم از کودهای اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به خاک هر جعبه اضافه شود.

مراحل داشت برنج

آبیاری: در مرحله ۳ برگی لازم است مرحله به مرحله به‌ ویژه در روزهای گرم نسبت به هوادهی و مطابقت دادن گیاهچه به شرایط آب و هوایی طبیعی اقدام نمود.

هوادهی: معمولاً رطوبت گل برای جوانه زدن کافی می‌باشد.

کوددهی: باقیمانده کود اوره در یک تا دو نوبت به صورت سرک مصرف شود با این یادآوری که فاصله زمانی بین اخرین نوبت مصرف سرک و انتقال نشا به زمین اصلی باید حداقل یک هفته یا بیشتر باشد.

مبارزه با علف‌های هرز: پس از اینکه خزانه آماده بذرپاشی شد در کرت‌ها به ارتفاع ۳-۲ سانتی متر آب وارد کرده و سم علف کش توصیه شده حفظ نبات به ‌صورت قطره پاشی، در سطح مورد نظر پخش می‌گردد. بعد از ۴-۳ روز، آب کرت‌ها خارج می‌گردند و به مدت ۵-۴ ساعت کرت‌ها با آب شستشو داده شده و سپس بذر پاشی می‌گردد. در صورت مشاهده علف‌های هرز در مرحله ۴-۳ برگی بهتر است به ‌صورت دستی با علف‌های هرز مبارزه شود.

مراحل کشت زمین اصلی

کودپاشی در مزرعه:تمامی ارقام به ۲۰ کیلوگرم اوره به شرط خارج و سوزانده نشدن کاه پس از برداشت برنج برای تولید یک تن شلتوک مورد نیاز است.

۱۵ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل  برای هر تن شلتوک توصیه می شود.

کود شیمیایی

برای هر تن شلتوک ۲۵ کیلوگرم کود سولفات پتاسیم در صورتی که کاه از مزرعه خارج شده باشد مورد نیاز می باشد.در صورتی که کاه در مزرعه باقی بماند و با خاک مخلوط شود برایتولید هر تن عملکرد دانه حدود ۱۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم لازم است.

آبیاری

یک ماه غرقابی و بقیه دوران به صورت تناوبی

در یک ماه اول وجود آب دائم در پایه بوته ها در کنترل رشد علف هرز و تغییرات احتمالی دمای محیط سبب مقابله می شود و کاهش بیماری بلاست .

مبارزه با علف‌های هرز

بیولوژیک :رهاسازی اردک ها

شیمیایی:بعد از اینکه خزانه آماده بذر پاشی شد به ارتفاع ۲-۳ سانتی متر آب

وارد کرده و مقدار ۶ سی سی سم علف کش بنتوکارپ و یا بوتاکلر برای ۱۰متر مربع خزانه قطره پاشی می گردد. برای مبارزه با علف هرز سوروف می‌توان وجین دستی انجام داد یا اینکه در مرحله۳-۲برگی از علف کش پروپانیل به مقدار ۱۰-۱۲ سی سی در۳۰۰سی سی آب برای سمپاشی ۱۰متر مربع خزانه استفاده گردد. برای مبارزه با علفهای هرز در مزرعه اصلی قبل از نشاکاری، از علف کش تاپ استار به مقدار۳-۳/۵ لیتر در هکتار ۵-۳روزقبل از نشاکاری استفاده گردد.

مرحله برداشت برنج

قطع آب و خشکاندن شالیزار

حدود ۲۰ روز  بعد از نشاکاری می توان اقدام به قطع آب نمود.

برداشت محصول

برداشت می‌تواند با دست یا کمباین صورت پذیرد با دست، جهت کاهش رطوبت، جمع‌آوری و خرمن کوبی باید حداقل۲۴ ساعت بعد صورت گیرد و در برداشت با کمباین، بذور باید پس از خرمنکوبی در مکانی مناسب هوادهی شوند یا بلافاصله وارد خشک کن شده تا رطوبت کاهش یابد.زمانیکه حدود ۸۵-۹۰ درصد خوشه به رنگ زرد در آید.در ارقام محلی ۳۰-۲۰ روز بعد گلدهی بسته به شرایط اقلیمی استان قابل برداشت است.

ازجمله کودهایی که در شرکت سازه های یاد نگار (سینکو) تولید می شوند و می توان برای  برنج مورد استفاده قرار داد.

استات روی، سولفات روی، اوره فسفات،سولفات پتاسیم، کود کامل NPK می باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *